Elektroninės parduotuvės krautuvele.islamasvisiems.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Atvykdamas į elektroninės parduotuvės svetainę krautuvele.islamasvisiems.lt (toliau – El.parduotuvė), ją naudodamasis bei įsigydamas prekes ar paslaugas (toliau – Prekes), pirkėjas sutinka su El.parduotuvės pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) sąlygomis.

1.2. Prekių pardavėjas ir svetainės valdytojas yra VšĮ Švietimas ir paveldas (toliau – Pardavėjas), juridinio asmens kodas 303282248, registracijos ir veiklos adresas Totorių g.6, Kaunas.

1.3. Prekių pirkėjais gali būti visi veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo, o taip pat juridiniai asmenys, perkantys prekes asmeninio naudojimo tikslais (toliau – Pirkėjas).

1.4. Ši Sutartis yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau kartu – Šalys) privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Šalių teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes El.parduotuvėje, o Pardavėjui – priimant ir vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą El.parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Šalių yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas El.parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo nustatytomis Sutarties sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutarties sąlygas. Pirkėjui apsiperkant El. parduotuvėje taikomos Sutarties sąlygos, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjas prisiimą visą atsakomybę, kiekvieną kartą naudojantis El.parduotuve bei darant prekių, nurodytų El.parduotuvėje, įsigijimo sandorius, susipažinti ir kiekvieną kartą sekti Pardavėjo nustatytas Sutarties sąlygas ir galimus jų pakeitimus.

1.7. Kiekviena Sutartis, sudaryta tarp Šalių, yra saugoma El. parduotuvėje, vadovaujantis El.parduotuvės asmens duomenų apsaugos nuostatomis, esančiomis neatskiriama Sutarties dalimi, ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Pirkėjas, pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

2.1. Pirkėjas, laikydamasis šios Sutarties sąlygų, turi teisę įsigyti prekes iš El. parduotuvės.

2.2. Pirkėjas įsigyti prekes gali užsiregistruodamas prie El.parduotuvės svetainės krautuvele.islamasvisiems.lt arba įsigydamas prekes be registracijos. Registruotui ir neregistruotui Pirkėjui be išimties yra taikomos šios Sutarties sąlygos, todėl Pirkėjas privalo su jomis susipažinti ir jų laikytis.

2.3. Registruotas Pirkėjas El.parduotuvėje siūlomas prekes gali įsigyti tik tuo atveju, jeigu registracijos anketoje suvedęs reikalaujamus asmeninius duomenis, susikurs asmeninę paskyrą (profilį). Šios paskyros pagrindu, prisijungus prie El.parduotuvės, Pirkėjas turės galimybę pateikti dominantį užsakymą ir įsigyti norimas prekes.

2.4. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos anketoje pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje nurodyti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Neatnaujinus registracijos duomenų, Atsakomybė už netinkamą savo įsipareigojimų vykdymą tenka Pirkėjui.

2.5. Neregistruotas vartotojas prekes įsigyja pateikdamas asmeninius duomenis, būtinus Sutarčiai sudaryti, tačiau nesusikurdamas asmeninės paskyros (profilio).

2.6. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pateikto užsakymo Pardavėjui iki tol, kol negauna iš Pardavėjo pranešimo apie prekių išsiuntimą Pirkėjo nurodytų adresu.

2.7. El.parduotuvėje įsigytos tinkamos kokybės prekės yra negrąžinamos. Pirkėjas šia Sutartimi patvirtina, kad yra susipažinęs, jog tinkamos kokybės prekės yra nekeičiamos ir negrąžinamos.

2.8. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą už užsakytas prekes.

2.9. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pristatoma pažeistoje pakuotėje, jeigu gautos neužsakytos prekės arba netinkamas prekių kiekis.

2.10. Pirkėjas, pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, priimdamas prekę siuntos pristatymo dokumente privalo nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tą Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui arba pašto darbuotojui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių kokybės, kuri susijusi su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

2.11. Bet koks turinys paskelbtas El.parduotuvėje yra saugomi autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, ir, esant pažeidimui, atitinkamai ginami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, todėl Pirkėjas įsipareigoja intelektinės nuosavybės objektų nenaudoti komerciniais tikslais ar bet kokiais kitais tikslais.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, tačiau Pardavėjas nelaikomas atsakingas, jeigu El.parduotuvė dėl nuo Pardavėjo priklausančių ar nepriklausančių priežasčių būtų neprieinama tam tikru laikotarpiu.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo pasirinktu būdu per nustatytą laikotarpį Lietuvos Respublikos teritorijoje, atsižvelgiant į šios Sutarties 5 skyriaus nuostatas, reglamentuojančias prekių pristatymą.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui kokybišką ir teisingą informaciją apie prekes.

3.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis El. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.5. Pardavėjas turi teisę keisti prekių charakteristikas ir kitą susijusią informaciją apie parduodamų prekių pobūdį be jokio išankstinio įspėjimo Pirkėjui, todėl Pirkėjas prisiima visą atsakomybę, jeigu, prieš atliekant užsakymą, dar kartą nebuvo pasidomėta išsirinktų prekių aprašais.

3.6. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutarties sąlygas. Pirkėjui apsiperkant El. parduotuvėje taikomos Sutarties sąlygos, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjas prisiimą visą atsakomybę, kiekvieną kartą naudojantis El.parduotuve bei darant prekių, nurodytų El.parduotuvėje, įsigijimo sandorius, susipažinti ir kiekvieną kartą sekti Pardavėjo nustatytas Sutarties sąlygas ir galimus jų pakeitimus.

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

4.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, atsižvelgiant į šios Sutarties 3.1. punktą.

4.2. Prekių kainos El. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

4.3. Prekių pasiūloje yra rodomos visos prekės, kuriomis prekiauja Pardavėjas. Jei kažkurios prekės Pardavėjas tam tikru momentu neturi, įsidėti tokios prekės į krepšelį tuo metu negalima.

4.4. Suformavus užsakymą ir jį apmokėjus į nurodytą Pirkėjo elektroninio pašto adresą atsiunčiamas užsakymo patvirtinimas.

4.5. Apmokėti už prekes galima per mokėjimų platformą PayPal arba bankiniu pavedimu. Jei Pirkėjas pageidauja mokėti grynaisiais pinigais atsiimant prekes, jis turi informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu info@islamasvisiems.lt. Ši paslauga Pirkėjui yra mokama ir kainuoja tiek, kiek tuo metu yra nustatyta kurjerio tarnybos arba pašto įkainiuose, todėl Pirkėjas visada turi atkreipti dėmesį į pristatymo įkainius.

4.6. Pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, Pirkėjui atsiunčiama sąskaita apmokėjimui. Prekės yra pradedamos ruošti išsiuntimui, kai pinigai yra gaunami į Pardavėjo sąskaitą. Jei Pirkėjas per 5 dienas neapmoka gautos sąskaitos, sąskaita ir užsakymas yra anuliuojami.

4.7. Prekes Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti per 7 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes gavimo arba nuo Pardavėjo patvirtinimo gavimo, kad buvo gautas Pirkėjo pranešimas apie tai, kad Pirkėjas pageidauja už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais, atsižvelgiant į Sutarties 4.5. punktą. Jei dėl kažkokių priežasčių Pardavėjas negali išsiųsti prekių per nustatytą laikotarpį, jis turi informuoti apie tai Pirkėją ir suderinti su Pirkėju numatomą pristatymo/suteikimo terminą. Jei Pardavėjo siūlomas pristatymo/suteikimo terminas Pirkėjo netenkina, Pardavėjas turi nedelsiant grąžinti sumokėtus pinigus Pirkėjui.

5. Prekių pristatymas.

5.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Jei dėl Pirkėjo kaltės buvo nurodytas netikslus adresas, o siunta dėl šios priežasties grąžinta Pardavėjui, pageidavus siuntą persiųsti, Pirkėjas padengia persiuntimo išlaidas pats.

5. 2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

5.3. Prekės pristatomos registruotu paštu arba prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

5.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

5.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

5.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6. Prekių kokybė, grąžinimas ir keitimas.

6.1. El. parduotuvėje yra parduodamos tik kokybiškos, originalios ir teisingai paženklintos prekės arba patikslinti visi pažeidimai prekės aprašyme.

6.2. Kiekvienos El. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys ir charakteristikos nurodomi prie prekės esančiame prekės aprašyme.

6.3. Pardavėjas yra atsakingas, kad visos El.parduotuvėje parduodamos prekės atitiktų joms teisės aktais keliamus reikalavimus.

6.4. Pagal LR Vyriausybės patvirtintas mažmeninės prekybos taisykles, tinkamos kokybės maisto prekės ir kosmetika yra negrąžinamos ir nekeičiamos.

6.5. Nutraukti pateiktą užsakymą Pirkėjas gali tik iki tol, kol gauna Pardavėjo patvirtinimą apie prekių išsiuntimą.

6.6. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių trūkumus, prekių pažeidimus ar prekių praradimus, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo. Pardavėjo atsakomybės ribos taip pat neapima dėl netinkamo prekių naudojimo atsiradusių prekių trūkumų.

6.7. Prekė laikoma tinkamos kokybės, jei ji atitinka elektroninėje parduotuvėje pateiktą prekės charakteristiką, jei nėra pasibaigęs jos tinkamumo vartoti terminas, jei sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų medžiagų, jei nepažeista prekės pakuotė ir jei nėra pakitusi prekės išvaizda, kvapas ar konsistencija.

6.8. Jei Pirkėjas gavo netinkamos kokybės prekę, jis turi teisę reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę arba grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties bei atgauti sumokėtus pinigus.

6.9. Gavęs netinkamos kokybės prekę Pirkėjas, turi pranešti apie tai Pardavėjui per 14 dienų elektroniniu paštu info@islamasvisiems.lt. Pranešime pirkėjas turi nurodyti prekės pavadinimą, įsigijimo PVM sąskaitos faktūros numerį, savo vardą, pavardę bei pastebėtus prekės trūkums. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą pranešime.

6.10. Gavęs raštišką pranešimą, Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju per 7 darbo dienas.

6.11. Jei Pirkėjas pasirenka grąžinti prekę ir atgauti sumokėtus pinigus, Pardavėjas pinigus grąžins į sąskaitą, iš kurios buvo mokėta, per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo gavimo. Jeigu netinkamos kokybės prekės priėmimo metu Pardavėjas neturi reikiamos grąžinti pinigų sumos, jie turi būti grąžinti vartotojui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo prekės priėmimo, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas nesusitaria kitaip. Jei buvo mokėta grynaisiais pinigais, grąžinimas bus atliekamas pavedimu į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą. Jei bus patirtos prekės grąžinimo išlaidos, Pardavėjas kompensuos jas pateikus išlaidas įrodančio dokumento kopiją.

6.12. Jei Pirkėjas pasirenka, kad netinkamos kokybės prekė būtų pakeista tokia pačia tinkamos kokybės preke, Pardavėjas privalo pristatyti prekę savo sąskaita.

6.13. Jei Pirkėjo netenkina pasiūlytas problemos sprendimo būdas arba (ir) Pirkėjas nesusitaria su Pardavėju kitaip, jis turi galimybę pateikti prašymą arba skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą elektroninių ginčų sprendimo platformoje.

7. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

7.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia El.parduotuve.

7.2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų pirkimų metu, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

7.3. Pirkėjo prisijungimo duomenys yra Pirkėjo privati informacija, už kurios išsaugojimą ir saugumą yra atsakingas Pirkėjas, todėl Pirkėjas įsipareigoja juos saugoti paslaptyje ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Atsižvelgiant į tai, jei El.parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su El.parduotuvės pirkimo-pardavimo Sutarties nuostatomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.5. Jei Pardavėjo El.parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

7.6. Pardavėjas naudojasi trečiųjų asmenų prekių pristatymo paslaugomis. Tretieji prekių pristatymo paslaugas tiekiantis asmenys vadovaujasi savo pačių nustatytomis taisyklėmis bei sąlygomis, todėl Pardavėjas nereguliuoja šių paslaugų teikėjų rodomo turinio ar teikiamų paslaugų ir nėra atsakingas už šių paslaugų teikėjų veiksmus ar neveikimą ir su tuo susijusių pasekmių atsiradimą, tretiesiems asmenimis vykdant pavestų paslaugų užsakymą.

7.7. Pardavėjo veikla neapima jokių finansinių, mokėjimo ar su tuo susijusių piniginių operacijų, todėl kiekvieną kartą, kai už įsigytas prekes Pirkėjas atlieka mokėjimą Pardavėjui, Pirkėjas naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis. Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą, ir iš to atsirandančias galimas pasekmes.

7.8. Bet kokia žala ar nuostoliai, atsiradę ir susiję su trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant prekių pristatymo tarnybų vykdomų paslaugų teikimu, nėra pagrindas Pardavėjo atsakomybei kilti. Atsižvelgiant į tai, Pirkėjas turi pareigą susipažinti su trečiųjų asmenų reglamentuojamomis paslaugų suteikimo ir vykdymo taisyklėmis, sąlygomis ir kita būtina informacija, ir prisiima atsakomybę tinkamai ir pagal nurodymus vadovautis ja.

7.9. Pretenzijos, skundai, reikalavimai, kaltinimai, pastebėjimai, klausimai ar pasiteiravimai dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų suteikimo, vykdymo ar bet kurių kitų veiksmų ar neveikimo, nėra Pardavėjo priimami, nagrinėjami, atsakinėjami ir nepatenka į Pardavėjo atsakomybės ribas, todėl turi būti tiesiogiai adresuojami ir pateikiami konkrečias paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenimis.

7.10. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

8. Rinkodara ir informacija.

8.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti El. parduotuvėje įvairias akcijas.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

8.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia pirkimų metu nurodytu elektroniniu paštu.

8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo El. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

8.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Ši El.parduotuvės Sutartis sudaryta vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo aukščiau nurodytu būdu, jis gali būti sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema [https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT] arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Atnaujinta [2020-11-21]